top of page

Emil Bajda Kildevang

Konsulent

Økonom

Det er ikke til at komme uden om, at jeg interesserer mig meget for mit arbejde, hvor jeg særligt er optaget af at finde løsninger på samfundsøkonomiske problemstillinger. Da jeg planlagde mit bryllup, sagde jeg derfor også glædeligt ”ja”, da jeg fik tilbuddet om at afholde receptionen lige her på arbejdspladsen med hjælp til oppyntning og servering fra gode kolleger. Min interesse for samfundsøkonomiske problemstillinger går hånd i hånd med min uddannelsesbaggrund som økonom. Jeg benytter min forståelse for økonomisk teori og metode til at levere dybdegående og fyldestgørende svar på samfundsøkonomiske spørgsmål ved at omsætte data til konkrete analyser og resultater.

Før jeg blev konsulent, arbejdede jeg i Beskæftigelsesministeriet, hvor jeg har arbejdet på økonomikontorer både i styrelse og departement. Her har jeg fået indgående kendskab til den danske beskæftigelsesindsats og de mange aspekter af offentlig økonomi – lige fra finanslovsarbejde til konsekvensberegninger af reformer og politiske udspil. I forlængelse heraf har jeg god erfaring med at bidrage med viden og overblik gennem udarbejdelsen af analyser og ledelsesinformation, og jeg har derfor stor indsigt i de arbejdsgange og prioriteringer, der er afgørende for en velfungerende offentlig økonomiafdeling.

Emil Bajda Kildevang
bro2.jpg

Lad os  mødes

Erfaring

2020-2022

2018-2020

2023-I dag

Bridge Consulting A/S

Konsulent

Beskæftigelses-ministeriets departement

Studentermedhjælper

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Studentermedhjælper

Uddannelse

2020-2022

Københavns Universitet

MSc Economics 

Københavns Universitet

BSc Economics

2016-2020

Mød resten af teamet

bottom of page