top of page

Emil Herskind

Partner

Revisor, erhvervsøkonom og filosof

Jeg elsker at være sammen med mennesker og lykkedes i fællesskaber og jeg har altid været nysgerrig af natur. Det er nok også grunden til, at jeg både har læst filosofi, økonomi og til revisor. Jeg er rundet af knap 20 års arbejde på de store velfærdsområder og er meget optaget af at skabe værdi, ude i virkeligheden. Det har været et pejlemærke for mig både i min tid som topembedsmand og nu som professionel rådgiver. Som management konsulent har jeg bistået en lang række ledere og beslutningstagere med løsning af forskellige – ofte komplicerede – problemstillinger. Jeg arbejder analytisk og databaseret og ofte forankret i strategisk transformation. Mit fokus er på sammenhængene mellem ledelse, kultur og styring. Jeg bruger aktivt mine mange års erfaring som leder i forskellige organisationer i min rådgivning og har derfor holdninger til, hvordan organisationer fx lykkedes med forandringsledelse på tværs af faglige og kulturelle logikker eller hvordan man som ledelse aktivt understøtter resultatskabelse ude i den skarpe ende.

 

Som stifter af Bridge Consulting har det været vigtigt for mig at skabe et konsulenthus, hvor vi har meninger og holdninger til det, vi rådgiver om. Vi kerer os om den offentlige sektor og sammenhængskraften i vores samfund. Vi bruger derfor vores viden, indsigter og erfaringer som professionelle rådgivere aktivt til at sætte dagsorden og bidrage til den offentlige debat. Derfor har jeg bl.a. sammen med en kollega skrevet en bog om Britta Nielsen-sagen (Gyldendal, 2022), bidraget til artikler og podcast om frisættelse, møgsager og kodeks VII, og holdt adskillige faglige oplæg om frisættelse, møgsager, kriser, compliance, kodeks VII, ledelse, bæredygtighed og meget mere.

Emil Herskind
bro2.jpg

Lad os  mødes

Erfaring

2022-2023

LEAD Impact

Partner og stifter

2019-2019

Social- og Indenrigsministeriet

Afdelingschef

2019-2022

Oxford Research

Adm. direktør og medejer

2017-2019

Børne- og Socialministeriet​

Afdelingschef

2016-2017

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Vicedirektør

2013-2016

Styrelsen for It og Læring

Vicedirektør

2010-2013

Ministeriet for Børn og Undervisning

Kontorchef

2008-2010

IT University of Copenhagen

Accounting and Budgeting Manager

2005-2008

2023- I dag

Bridge Consulting A/S

Partner

Ministeriet for Børn og Undervisning

Fuldmægtig og Specialkonsulent

Uddannelse

2003-2005

Copenhagen Business School

MSc Management Accounting and Control

2006-2009

Copenhagen Business School

MSc Economics / audit

2000-2003

Copenhagen Business School

BSc Erhvervsøkonomi og filosofi

Mød resten af teamet

bottom of page