top of page

Vi bygger bro mellem vision og virkelighed

Bridge Consulting er et værdidrevet management konsulenthus, der hjælper organisationer med at løse
deres vigtigste udfordringer.

Who Are We
Cykelbro i københavn

Bridge Consulting

Hos os prioriterer vi holdspil over individuel succes. Det gør vi, fordi det afspejler den arbejdsplads, vi gerne vil være. Men vi gør det også, fordi det skaber de bedste resultater og mest værdi for vores kunder. Vi sætter en ære i at være generøse og tænke langsigtet. Det gælder både i forhold til vores måde at være arbejdsplads på og i forhold til vores måde at samarbejde med vores kunder på.

 

I Bridge Consulting samarbejder vi med ambitiøse kunder inden for den offentlige, private og tredje sektor om at løse deres vigtigste udfordringer. Vi rådgiver altid på grundlag af vores faglige ekspertise, vores erfaring og vores analyser. Men vi er samtidigt nysgerrige og undersøgende mennesker, der sætter spørgsmålstegn ved status quo og investerer i at forstå konteksten for de opgaver, vi løser. Derfor har vi ingen standardløsninger eller hyldevarer, men skræddersyr vores indsatser til den konkrete opgave i samarbejde med vores kunder for, i fællesskab, at finde frem til den rette løsning.

Mød teamet

I Bridge har vi et stærkt holdspil, og vægter både de faglige sociale dynamikker højt. Vores team består af skarpe konsulenter med en alsidig baggrund, en bred værktøjskasse og mange års praksiserfaring. 

 

Vi bruger vores baggrund og nysgerrighed til at skabe løsninger med høj faglig kvalitet, og som altid er tilpasset den organisation og de mennesker, der bagefter skal anvende resultaterne af vores arbejde.

yohan-marion-KF_JUIoCwS8-unsplash (1)-2.jpg

Vores team

Vores ydelser

I Bridge leverer vi en lang række forskellige konsulentydelser, som vi altid skræddersyer, så de matcher vores kunders behov og udfordringer. Vi tager afsæt i både forskningsbaserede metoder og en tæt kobling til den konkrete kontekst, for at sikre størst udbytte og vedvarende effekt. En organisations udfordringer er sjældent funderet udelukkende indenfor ét felt. Derfor kalder det også på løsninger, der rækker ind over forskellige områder, såsom strategi, ledelse og governance. 

 

Vi arbejder overordnet inden for fire områder, som ofte krydser hinanden i praksis. Du kan læse mere om vores ydelser og cases her

Bro i københavn
cristian-cristian-6OUEINqeSYM-unsplash (1) (1).jpg

Stærke analyser med beslutningsrelevans

Gode analyser og evalueringer skal skabe overblik, have et stærkt metodisk og datamæssigt fundament og være beslutningsrelevante. Derfor gør vi i Bridge meget ud af at være nysgerrige for at forstå den kontekst, analysen skal anvendes i, og det formål, den skal understøtte.

Det betyder også, at vores analyser altid bliver skræddersyet til opgaven. Det stiller krav om at kunne indsamle, håndtere og fortolke mange forskellige typer af data. Derfor har vi i Bridge et bredt og dybt kendskab til statistisk, antropologisk, økonomisk og sociologisk analyse og metode.

Vi er eksperter i at indsamle og bearbejde både økonomidata, registerdata, makrodata, data fra fagsystemer, surveydata, interviewdata og tekstbaseret data fra mange forskellige kilder og i samtænke disse forskellige data til en stærk analyse.

Når vi skal formidle resultaterne, er vigtigt for os, at afrapporteringen sker på en måde, som forstås og skaber impact de rigtige steder. Derfor gør vi os altid umage med at levere professionel og målgrupperelevant formidling af vores resultater.


Læs mere om ydelsen her.

Robuste strategier og transformationer

En god og robust strategi skal have klare og meningsfulde mål og samtidig være meget operationel, så det også står klart, hvordan den skal implementeres i praksis. Derfor anvender vi altid en gennemprøvet og fleksibel strategimodel som skaber systematisk sammenhæng mellem de mål, der opstilles, og den måde organisationen bagefter skal arbejde på. Vi sikrer dermed, at der ikke opstilles mål eller ønsker til fremtiden, uden at der tages konkret stilling til, hvad det kræver at nå derhen. Den stærke sammenhæng mellem mål og midler gør strategien operationel og transformationen robust.

 

I Bridge ved vi, at strategier kun skaber reel værdi, hvis det bliver implementeret. Derfor sikrer vi altid en høj grad af involvering, som skaber fælles ejerskab og forståelse både for udgangspunktet, for de valgte fremtidsmålsætninger og for den vej, som skal gås for at realisere de fremtidige mål.

Det forebygger, at hver enkelt medarbejder står tilbage med sin egen opfattelse af udgangspunktet, af målet og af vejen derhen.

Læs mere om ydelsen her.

cykelbro i københavn
bro20.jpg
bridge-consulting-logo-new1.png

Compliance og sikker drift

I Bridge ser vi mange potentialer ved at gentænke måden, offentlige og private organisationer arbejder med styring og compliance på. Vi kan således se, at regler, kontroller og tilsyn fylder for meget og har gjort opgaven med at styre og være compliant uoverskuelig og alt for tidskrævende. Der er samtidig intet, der tyder på, at endnu flere regler og kontroller vil skabe større sikkerhed mod fejl og svigt.

I Bridge ser vi et stort potentiale ved i stedet at lægge mere vægt på det kompetente faglige skøn, den sammenhængende ledelse og den meningsfulde, sunde arbejdskultur. En sådan ændring vil skulle gå hånd i hånd med en ændret tilgang til håndtering af fejl og svigt. Vi ser også et potentiale i at få stabsfunktionerne til at agere professionelt og være bedre i stand til både at overvåge, men også at facilitere og understøtte kerneforretningen, så det bliver let at være compliant. I Bridge tror vi, at det på den måde vil være muligt at sætte organisationer fri, uden at tabe styringen på gulvet.

Læs mere om ydelsen her.

Ekspertoplæg
og kurser

I Bridge har vi erfaring med det, vi rådgiver om. Som management konsulenter har vi over mange år løst en lang stribe af komplekse og forskelligartede projekter. Vores erfaring stammer ikke bare fra rådgivningsbranchen, men også fra praksis via år som ledere og beslutningstagere i store og komplekse organisationer. Af de grunde er vi sjældent fremmede over for hverken kontekst eller substansen i de problemstillinger, vi løser for vores kunder. Samtidigt er vi engagerede i vores omverden og har holdninger og meninger om aktuelle forhold, såsom frisættelse eller håndtering af fejl og svigt. Vi deler dem gerne, fordi det er vigtigt.

Vi er gode formidlere, som fra scenen eller gulvet leverer relevant inspiration engageret facilitering. Vi er også erfarne undervisere og ved, hvordan vi strikker et godt undervisningsforløb sammen – både fagligt og didaktisk. Derfor er vi efterspurgte som oplægsholdere og sparringspartnere og som udbydere af kurser og kompetenceudviklingsforløb.

Læs mere om ydelsen her.

 

lucas-santos-IpvIWPqnjpE-unsplash (1) (1).jpg

Kundereferencer

djøf logo
referencelogo
uddannelsesministeriet logo
københavns kommune logo
referencelogo
referencelogo
navlogo
ringsted kommune logo
referencelogo
referencelogo
referencelogo
advokatsamfundet logo
referencelogo
statens-adm-logo
DK-elforbundlogo
Finanstilsynet logo
referencelogo
referencelogo
MTHojgaard logo
referencelogo
sikkerhedsstyrelsen logo
Hillerød_Forsyning logo
LærForLivet logo
IT universitetet logo
Tekniq Arbejdsgiverne_edited_edited.png
reference logo
logo_domea
referencelogo
reference logo
Absalon_Logo
reference logo
referencelogo
reference logo
reference logo
referencelogo
RiedlCo-Logo
referencelogo
referencelogo
Københavns universitet logo
referencelogo
referencelogo
digitaliserings styrelsen logo
reference logo
RegionH logo
AAU_logo
reference logo
ouh_odense_svendborg_ logo
f5logo
OK energi logo
reference logo
reference logo
reference logo
referencelogo
folkemoedemoen_logo

Lad os mødes

Vi er altid nysgerrige på andres perspektiver og deler meget gerne ud af vores.

 

Uanset om du er interesseret i et samarbejde eller en løs snak over en varm kop kaffe, så hører vi meget gerne fra dig. Kontakt os individuelt eller på vores infomail herunder.

Købmagergade 11

1150 København K 

bro på christianshavn
bottom of page