top of page
lucas-santos-IpvIWPqnjpE-unsplash (1) (1).jpg

Ekspertoplæg 
og kurser

I Bridge har vi erfaring med det, vi rådgiver om. Som management konsulenter har vi over mange år løst en lang stribe af komplekse og forskelligartede projekter. Vores erfaring stammer ikke bare fra rådgivningsbranchen, men også fra praksis via år som ledere og beslutningstagere i store og komplekse organisationer. Af de grunde er vi sjældent fremmede over for hverken kontekst eller substansen i de problemstillinger, vi løser for vores kunder. Samtidigt er vi engagerede i vores omverden og har holdninger og meninger om aktuelle forhold, såsom frisættelse eller håndtering af fejl og svigt. Vi deler dem gerne, fordi det er vigtigt.

Vi er gode formidlere, som fra scenen eller gulvet leverer relevant inspiration engageret facilitering. Vi er også erfarne undervisere og ved, hvordan vi strikker et godt undervisningsforløb sammen – både fagligt og didaktisk. Derfor er vi efterspurgte som oplægsholdere og sparringspartnere og som udbydere af kurser og kompetenceudviklingsforløb.

Udvalgte cases 

Ledertræningsprogram

En mellemstor interesseorganisation havde gennem mange år været præget af stabilitet. Det ledelsesmæssige fokus var derfor rettet mod driften og mod faglig kvalitetssikring af opgaveløsningen. Organisationen har nu påbegyndt en gennemgribende strategisk transformation, som forventes at fortsætte de kommende år. Det har stillet nye krav til ledelsen om i højere grad at kunne lede strategisk og helhedsorienteret og om kunne lede og eksekvere forandringer som et samlet ledelseshold. 

Bridge Consulting har sammen med en førende ledelsesekspert designet et samlet forløb for organisationens ledelse, som har til formål at skabe et fælles sprog og et fælles ledelsesmæssigt begrebsapparat for den samlede ledelse. Undervejs i forløbet skal der konkret arbejdes med at afklare og definere de forskellige ledelsesroller i organisationen, med det personlige lederskab, med teamledelse og med ledelse af forandringer. Forløbet er aktuelt under gennemførelse.

 

artem-shuba-v6Q9aPoTWsY-unsplash (2).jpg

Forretningspartner-uddannelse

En større, forvaltningsopdelt kommune var præget af en høj grad af forskellighed i den måde, kommunens forretningspartnere rådgav og kommunikerede med de decentrale budgetansvarlige ledere på. Samtidig var der et stort behov for løbende at onboarde nyansatte forretningspartnere, med vidt forskellig erfaring og fagligt udgangspunkt. Uddannelsen af disse var hidtil løst ad hoc eller gennem forvaltningspecifikke uddannelsesforløb.

Kommunen ønskede en mere ensartet og professionel tilgang til rollen som forretningspartner. Bridge Consulting designede derfor i tæt samarbejde med forvaltningernes økonomichefer et samlet praksisnært uddannelsesforløb med afsæt i en samlet kompetencemodel for denne rolle. Ud over træning af de styringsfaglige kompetencer havde uddannelsen også fokus på de personlige kompetencer og på forståelsen af forretningspartnerens rolle og den kontekst, vedkommende skal lykkes i. Forløbet er i dag en integreret del af kommunens kursus- og uddannelsesprogram.

Hvad sker der, når en møgsag kommer forbi?

Fejl og kriser fylder i hverdagen blandt offentligt ansatte – ikke kun på Slotsholmen, men også mange andre steder. Møgsager skaber frygt og sætter sig i kulturen og i arbejdsmiljøet, og det er en svær debat at få frem. Som tidligere topembedsmænd i den offentlige sektor, har vi i Bridge Consulting skrevet en bog om, hvad der sker, når en møgsag opstår. Da Britta Nielsen-sagen ramte, var Emil Herskind afdelingschef i Socialministeriet og ansvarlig for håndtering af sagen, mens Arne Hauge Jensen blev hyret ind som ekstern rådgiver. I bogen fortæller Emil og Arne detaljeret om deres håndtering af sagen, møgsagers anatomi og hvilken læring vi kan tage med os.  

Med afsæt i vores bog, +100 faglige oplæg og workshops om emnet og samtaler med embedsmænd, politikere og andre beslutningstagere, rådgiver vi i Bridge Consulting organisationer i at skabe sikker drift og hvad man som ledelse og organisation helt konkret skal gøre, før, under og efter en møgsag pludselig rammer ens skrivebord.

Ledelsesudvikling, kodeks VII og håndtering af fejl

En direktion i en større styrelse, med et stort eksternt myndighedsansvar, ønskede at drøfte med deres ledere, hvordan de som samlet ledelsessystem og som individuelle ledere kunne arbejde med en række konstaterede dilemmaer, der var opstået på bagkant af en række svære sager. Direktionen ville gerne skabe større åbenhed om fejl og svigt samt udvikle en mere systematisk tilgang til håndtering af møgsager. Compliance skabes ikke kun gennem regler, kontrol og tilsyn. Styrelsen havde brug for en helhedstækning og et stærkt samspil mellem regler og politikker, controlling, ledelsesarbejdet i dagligdagen og styrelsens ledelsesværdier, kultur og tilgang til fejl. 

Direktion bad derfor os i Bridge Consulting om at facilitere en involverende proces med den samlede ledelsesgruppe. Processen vekslede mellem faglige oplæg, gruppearbejde og faciliterede drøftelser i plenum, hvor ledelsen skulle arbejde med en række centrale spørgsmål og praksisnære dilemmaer fra styrelsens hverdag.   

Kursus om embedsmandsrollen

I Bridge Consulting har vi sammen med økonomidirektør i Forsvarsministeriet Anders Holbøll designet et nyt kursus om embedsmandsrollen. Kurset er er målrettet nyansatte eller relativt nyansatte akademiske medarbejdere i departementer og styrelser og sigter overordnet mod at give en introduktion til centraladministrationen med det mål at bibringe viden og forståelse af centraladministrationens virke, som meget konkret vil kunne bruges i rollen som embedsmand. Et centralt formål med kurset er således at skabe mening, tryghed og arbejdsglæde om embedsmandsrollen og tydeliggøre hvad det vil sige, at være embedsmand i praksis. ​

 

Kurset er praksisorienteret og skal både bibringe en generel forståelse af centraladministrationen som system, men også konkret viden om f.eks. beslutningsprocesser i regeringen (ikke mindst rollen for Ø- og K-udvalg) og de forskellige funktioner for hhv. departementer og styrelser. Derfor vil kurset kunne bruges som et led i onboarding-forløb og vil også kunne tjene som et redskab til at skabe netværk og relationer på tværs mellem de nye embedsmænd, der deltager på kurset. Kurset kører over to dage og vi veksler mellem korte faglige oplæg, cases, gruppearbejder og eksterne ekspertoplæg fra bl.a. en tidligere minister, en særlig rådgiver og et medlem af Dybvalgudvalget. 

 

Hvis du vil vide mere læs her.

 

iStock-1364600246 (1).jpg
bridge-consulting-logo-new2_edited.png

Inspiration, faglige oplæg og workshops

I Bridge Consulting har vi afhold mere end 100 faglige oplæg og workshops om emner som sikker drift, møgsager, compliance, ledelse, styring, frisættelse mv. Vi har inspireret og afholdt faglige oplæg for alle typer organisationer fra ministerier, styrelser, kommuner og regioner, fonde, fag- og arbejdsgiverforeninger til C20-virksomheder og små- og mellemstore virksomheder og i meget varierende rammer. Vi tilpasser os forskellige rammer, hvad enten det er for 10-20 deltagere med muligheder for facilitering og drøftelser, eller større forsamlinger med over 1000 deltagere. 

Omdrejningspunktet er altid at inspirere ledere og medarbejdere ved at præsentere værktøjer, give input eller udlægge analyser, som organisationen kan arbejde videre med. Vi lægger vægt på at tale konkret og praksisnært, undgår alt for teoretiske eller abstrakte tilgange, og vi er ikke blege for at give klare holdninger, især når det drejer sig om ledelse, styring og strategi. Det er emner, som vi har mange kilometer i benene med som rådgivere, skrevet bøger og artikler om, og også selv har arbejdet med som tidligere topchefer. 

Kundereferencer

Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
bottom of page